afdruk

informatie vlg. § 5 TMG:

Revival Ranch Ltd

Eigenaar en algemeen directeur Christiane Finschow

Weckerath 102, 4760 Büllingen, België

Contact:

+32 476125079

info@revivalranch.de

BTW-nummer 

Btw-identificatienummer acc. § 27 a Wet op de belasting over de toegevoegde waarde:

BE0782904519

Disclaimer – Disclaimer:

Aansprakelijkheid voor inhoud

Alle inhoud op onze website is met de grootste zorg en naar ons beste weten tot stand gekomen. We kunnen echter niet garanderen dat de inhoud correct, volledig of up-to-date is. Als dienstverlener zijn we volgens § 7 Abs.1 TMG is volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast.

Aansprakelijkheid ter zake is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop kennis is verkregen van een concrete overtreding van de wet. Zodra we ons bewust worden van de bovenstaande inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Beperking van aansprakelijkheid voor externe links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze direct of indirect gelinkte websites. Daarom kunnen we de juistheid van de inhoud van de „externe links“ niet garanderen. De respectievelijke aanbieders of exploitanten (auteurs) van de pagina’s zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de externe links.

De externe links zijn op het moment dat de link werd geplaatst gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen en waren vrij van illegale inhoud op het moment dat de link werd geplaatst. Een constante controle van de inhoud van de externe links is niet mogelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. In het geval van directe of indirecte links naar websites van derden die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied vallen, zou aansprakelijkheid alleen bestaan als we op de hoogte waren van de inhoud en het voor ons technisch mogelijk en redelijk was om gebruik te voorkomen in het geval van illegale inhoud.

Deze disclaimer van aansprakelijkheid is ook van toepassing op links en verwijzingen geplaatst door vragenstellers, blogposts en gasten van het discussieforum op onze eigen website “ naam van uw domein „. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie, is alleen de dienstverlener van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst .

Als we juridische overtredingen vaststellen, zullen we de externe links onmiddellijk verwijderen.

auteursrechten

De inhoud en werken die op onze website worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht ( http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf ). De vermenigvuldiging, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie van het intellectuele eigendom vanuit intellectueel en materieel oogpunt van de auteur buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur in de zin van het auteursrecht ( http:/ /www.gesetze-im-internet.de /bundesrecht/urhg/gesamt.pdf  ). Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé en niet-commercieel gebruik. Als de inhoud op onze website niet door ons is gemaakt, moeten de auteursrechten van derden in acht worden genomen. De inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we op de hoogte zijn van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.